KVKK Başvuru Formu

 • KVKK Başvuru Formu Buradan İndirebilirsiniz.
 • GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu

   

  AÇIKLAMALAR

   

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine “Başvuru Sahibi”, KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular zarf içerisinde;

  ·         Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

  ·         Noter vasıtasıyla tarafımıza iletilebilecektir.

   

  Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

   

  Başvuru Yöntemi

  Başvurunun Yapılacağı Adres

  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

  Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

  Macun, Bağdat Cd. 101/1, 06105 Yenimahalle/Ankara

  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Noter vasıtasıyla tebligat

  Macun, Bağdat Cd. 101/1, 06105 Yenimahalle/Ankara

  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

   

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE İLETİŞİM KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yapılan başvuru ile ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

  Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

   

  Adı Soyadı

  :

  TC Kimlik Numarası

  :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kurumumuzla Olan İlişkiniz

  :

   

  Vatandaş

   

  Yüklenici

   

  İş Başvurusu

   

  Diğer

  Adres

  :

  Cep Telefonu

  :

  E-Posta Adresi

  :

  Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?

  :

   

  Evet

   

  Hayır

  Kurumumuz İçerisinde Temas Ettiğiniz Birimler

  :

   

  Eski Çalışanımızsanız Çalıştığınız Yıllar

  :

   

   

   

   

   

   

  BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ

   

  Aşağıda Kanun’un 11. maddesi gereğince Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Kurumumuz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

   

  TALEP NO

  TALEP KONUSU

  KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

  TALEBİNİZ KONUSUNDA İSTENEN BİLGİ

  TALEBİNİZ KONUSUNDA İSTENEN BELGE

  1

  Kişisel verimin Kurumunuzca işlenip işlenmediğini, işleniyor ise bu faaliyetlerin neler olduğu ve amacına uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (a), (b), (c)

  Yok

  Yok

  2

  Kişisel Verilerim yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (ç)

  Yok

  Yok

  3

  Kişisel Verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (d)

  Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz:

  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).

  4

  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

   


  Silinmesini Talep Ediyorum

  Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum

  (Sadece Bir Şıkkı Seçebilirsiniz)

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (e)

  İlgili sebebi ve neden
  ortadan kalktığını
  düşündüğünüzü belirtiniz:

  Seçim yaptığınız ilgili
  hususu tevsik edici belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir.

  5

  Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (g)

  Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

  Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir.

  6

  Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

  Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (h)

  Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

  Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir.

  7

  Kanun ile ilgili farklı bir talebiniz varsa lütfen detaylı olarak belirtiniz:

   

   

  LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

   

   

   

   

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

   

  Elden teslim almak istiyorum.

  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

  Başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kurumumuz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

   

   

  Başvuru Sahibi Adı Soyadı

   

   

  :

   

   

  Başvuru Tarihi

   

   

  :

   

   

  İmza

   

  :